HIV és egyéb STI-k | Háttér Társaság

HIV és egyéb STI-k

Kulcsszavak: 
HIV/STI program

HIV

Bizalmasság, adatvédelem

Hasonlóan a szexuális életre vonatkozó adathoz, az egészségi állapotra, így a HIV-státuszra vonatkozó adat is különleges adat, így csak abban az esetben kezelhető, ha az érintett ahhoz írásban hozzájárult, vagy az adatkezelést törvény rendeli el. Ennek jelentőségével és a jogorvoslati lehetőségekkel bővebben az Előbújás és a Hátrányos megkülönböztetés, zaklatás alatt foglalkozunk. Amennyiben valamely egészségügyi vagy más szolgáltató (pl. biztosító) rákérdez a HIV-státuszra, a HIV-vel élő személy erről valótlan információt nem közölhet. Ugyanakkor ilyen esetben is érdemes meggyőződni róla, hogy az adatkezelés törvényes. 

Szűrővizsgálatok, egészségügyi ellátás

A hatályos jog szerint HIV-szűrés elvégzésére alapesetben csak bizonyos szakmák képviselői, a vér-, tej- és szervdonorok, a szexmunkások és a szexuális bűncselekményeket elkövetők kötelezhetőek. Emellett a bíróság a fertőzés lehetőségének tisztázása érdekében más személyek esetén is elrendelheti a HIV-szűrés elvégzését. Mindenki más esetén a HIV-szűrésen való részvétel önkéntes. A HIV-vel történő megfertőződés szempontjából fokozott fertőződési veszélynek kitett személyeknek az egészségügyi szolgáltató felajánlhatja a HIV-szűrést. A szűrés ilyen esetben is önkéntes, visszautasítható. A HIV-vel élő személy nem kötelezhető szexuális partnerei nevének kiadására.

A HIV-szűrés Magyarországon anonim formában is elérhető: ilyenkor a személyes adatokat nem kell megadni, az eredményt egy kód alapján kapják meg a szűrésen résztvevők. Az anonim szűrés ingyenes. Amennyiben a HIV-státuszról hivatalos igazolás szükséges, a szűrést anonim formában értelemszerűen nem lehet elvégezni. A HIV-vel élő személyek egészségügyi ellátása, gondozása anonim módon nem végezhető, a fertőzött személy adatait köteles az egészségügyi szolgáltatóval megosztani, de az ellátást visszautasíthatja. 

A korábbi gyakorlattal ellentétben a HIV-vel élő személyek gondozását már nemcsak a Dél-Pesti Centrumkórház, hanem a pécsi, debreceni és miskolci  decentrumok is végzik. A gyógyszeres kezelés a kötelező egészségbiztosítással rendelkező személyek számára ingyenes, csak a dobozdíjat kell megfizetniük.

Mások megfertőzése

A partner HIV-vírussal történő megfertőzése maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okozó testi sértés bűntettét valósítja meg, amelyet nemcsak szándékosan, de gondatlanságból is el lehet követni. Ez utóbbi esetben a bíróság azt fogja vizsgálni, hogy a fertőzött személy a tőle elvárható figyelem és körültekintés szerint járt-e el. Ennek pontos tartalma bírói mérlegelés tárgya, de az óvszerhasználatot a bíróság valószínűleg kellő körültekintésnek fogja találni, és nem állapítja meg a bűncselekmény elkövetését.

Hátrányos megkülönböztetés

A HIV-pozitív státusz egészségi állapotnak minősül, amely alapján az egyenlő bánásmódról szóló törvény tiltja a hátrányos megkülönböztetést. A HIV-vel élő személyt csak akkor lehet elbocsátani, ha alkalmazását kizáró munkakörben dolgozik (pl. invazív beavatkozásokat végző egészségügyi dolgozó, de ilyenkor is meg kell próbálni más munkakört találni neki), vagy ha beteg lesz, és képtelenné válik a feladatai ellátására. A HIV-vel élő személy kivizsgálását az orvos nem tagadhatja meg, ellátását pedig csak akkor, ha az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek nem adottak, vagy ha a beteg nem együttműködő. Az, hogy az egészségügyi személyzet tagja fél a fertőzéstől, nem lehet ok az ellátás megtagadására. A részletes jogi szabályokról és jogorvoslati lehetőségeket ld. a hátrányos megkülönböztetésről szóló fejezetet. 

További olvasnivalók:

Háttér Társaság: Pozitív szemmel (2020)
https://hatter.hu/kiadvanyaink/pozitiv-szemmel 

Szervezetek:

Háttér Társaság HIV/STI Program
https://hatter.hu/hiv

Civil AIDS Fórum
http://civilaidsforum.hu 

Utoljára frissítve: 2023.03.02.

Témák