Párkapcsolati konfliktusok | Háttér Társaság

Párkapcsolati konfliktusok

Válás                         

A partnerkapcsolat megromlása esetén bármely fél jogosult a kapcsolatnak véget vetni, és döntését volt párjának tiszteletben kell tartania. Élettársak esetén azélettársi kapcsolat hivatalosan a szétköltözéssel vagy az érzelmi-gazdasági közösség felbomlásával automatikusan megszűnik. Ha tehát a felek bár együtt élnek, de már nem alkotnak párt, nem minősülnek élettársnak.

A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatalos megszüntetéséhez hatósági aktusra van szükség: a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontását bíróságnak vagy közjegyzőnek kell kimondania. Ez utóbbira akkor van lehetőség, ha a felek nem nevelnek gyermeket és a válás valamennyi kérdésében, ideértve a vagyonmegosztást is, megtudnak egyezni. A bontóper megindítása előtt, vagy akár azt követően a felek a vitás kérdéseik rendezése érdekében közvetítőt (mediátort) is igénybe vehetnek, így a bíróságnak csak a felek között létrejött egyezség jóváhagyása a feladata, amely jelentősen lerövidítheti és olcsóbbá teheti a válást.

A vagyon megosztására mind élettársak, mind bejegyzett élettársak esetében lehetőség van az előző fejezetben leírtak szerint. A bejegyzett élettársak, ha nem

váltak érdemtelenné és anyagi helyzetük megkívánja, volt partnerüktől tartásdíjra jogosultak.

Ha a bejegyzett élettársak már nem élnek együtt, de hivatalosan még nem váltak el, a jog szerint továbbra is bejegyzett élettársnak minősülnek, de a köztük lévő

bejegyzett élettársi életközösség már megszűnt. Újabb bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez mindenképpen el kell válni, de egy új párkapcsolat esetén a válás

elmaradása esetén is élettársnak minősül az új partner, ha az élettársi kapcsolat meghatározásának egyébként megfelelnek.

Partnerkapcsolati erőszak

A hozzátartozók közötti erőszakot a törvény az ismeretlen személyek által elkövetett erőszakhoz hasonlóan szigorúan bünteti. Szemérem elleni erőszaknak minősül, ha valaki nem kívánt szexuális tevékenységre kényszeríti partner, függetlenül attól, hogy a felek között esetleg partnerkapcsolat vagy bejegyzett élettársi kapcsolat áll fenn. Testi sértésnek minősül, ha a partner általi bántalmazás az áldozat testi épségét vagy egészségét sérti. Személyi szabadság megsértésének minősül, ha valaki partnerét bezárja, vagy mozgásában más módon akadályozza. Zaklatásnak minősül, ha valaki partnerét vagy volt partnerét rendszeresen vagy tartósan háborgatja (pl. állandóan telefonál neki, üzeneteket írogat), vagy erőszakos büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget.

Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb esetben az ilyen bűncselekmények csak magánindítványra üldözendőek, vagyis csak akkor indul büntetőeljárás az elkövető ellen, ha a sértett kifejezetten ezt 30 napon belül kéri a hatóságoktól. A feljelentést szóban és írásban is meg lehet tenni a rendőrségen vagy az ügyészségen. Az esetleges sérülésekről mindenképpen érdemes orvosi látleletet felvetetni, mert ez megkönnyíti a későbbi bizonyítást.

A hozzátartozók közötti erőszak esetén az ún. távoltartás alkalmazására is van lehetőség. A távoltartás elrendelése esetén a bántalmazó köteles elhagyni a közös lakást (akkor is, ha az esetleg az ő tulajdonában van), illetve távol tartania magát meghatározott intézményektől (pl. a bántalmazott munkahelye, iskolája, stb.). Az ideiglenes megelőző távoltartás a rendőrség rendelheti el 72 órára, a megelőző távoltartás a bíróság rendelheti el legalább 10, de legfeljebb 30 napra. Ha büntető eljárás indul a bántalmazó ellen, a bíróság legalább 10, de legfeljebb 60 napra büntetőeljárási távoltartást rendelhet el. Az ilyen esetekben a büntetőeljárást soron kívül folytatják le.

Témák