UNI-FORM: Együttműködés rendvédelmi szervekkel | Háttér Társaság

UNI-FORM: Együttműködés rendvédelmi szervekkel

UNI-FORM: Együttműködés rendvédelmi szervekkel

2015 novembere és 2017 novembere között a Háttér Társaság az ILGA Portugallal, valamint nyolc európai LMBTQI szervezettel (CavariaEstonian Human Rights CenterFELGTB, GalopGLEN, LGL, MGRM, és a MOZAIKA) együttműködésben UNI-FORM: civil szervezetek és rendvédelmi szervek együttműködése az LMBT embereket érő gyűlölet-bűncselekmények és online gyűlöletbeszéd ellen címmel valósított meg kutatási és tudatosságnövelő projektet.

A projekt céljai: az LMBT embereket érő diszkrimináció és erőszak, valamint a magas látencia elleni küzdelem; több információra szert tenni a homo- és transzfób gyűlöletbűncselekményekről; az alkalmazható Európai Uniós jogszabályok megvalósításának elősegítése; egy egységes jelentési mechanizmus kidolgozása és alkalmazása; tudatosság-, illetve bizalomnövelő kampány megvalósítása a gyűlöletbűncselekmények LMBTQI áldozatai számára, hogy többen jelentsék a gyűlöletbűncselekmény-incidenseket.

A partnerszervezetek tevékenysége a projekt során:

  1. a Tanács 2008/913/JHA Kerethatározatának megfelelő megbízható, összehasonlítható és rendszeres adatgyűjtési mechanizmusokat dolgoznak ki; összehangolják az információk és a jó gyakorlatok cseréjét az érintett hatóságok között;
  2. interjúkat készítenek rendőrökkel, bírókkal, áldozatsegítő szolgálatok munkatásaival és gyűlöletbűncselekmények áldozataival, hogy ezzel segítsék a szükséglet-elemzést és annak feltérképezését, hogy milyen nehézségekbe ütközik a gyűlöletbűncselekmény-incidensek jelentése;
  3. létrehozzák az LMBT civil szervezetek, egyenlőségi testületek, a helyi ombudsmani hivatal, a rendőrség, az ügyészség és az EU ügynökségek közötti tapasztalatcsere fórumait, elősegítve ezzel a közös munkát;
  4. részt vesznek egy egységes, online és mobiltelefonon is alkalmazható jelentési felület kidolgozásában és tesztelésében;
  5. helyi kampányokat dolgoznak ki annak érdekében, hogy a gyűlöletbűncselekmények LMBT áldozatai jelentsék az ellenük elkövetett bűncselekményeket.

A projektet az Európai Bizottság Alapvető jogok és állampolgárság programja támogatja. 

Használd az alkalmazást

Témák