Büntetőpolitika | Háttér Társaság

Büntetőpolitika

A kezelendő probléma

Az elmúlt évek során jelentősen megnőtt Magyarországon a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) embereket érő erőszakos támadások száma. Bár a jogszabályi környezet lehetővé teszi a homofób gyűlöletbűncsekmények elleni szigorú fellépést, a speciális szakértelem hiánya és az áldozatokkal szembeni előítéletes beállítódás miatt nem indulnak megfelelő eljárások. A bűnüldöző szervek dolgozói kevés ismerettel rendelkeznek az LMBT emberekről, nem ritka az áldozattal szembeni érzéketlen, előítéletes fellépés sem. A szexuális irányultság és nemi identitás tabu, amely akadályozza a hatékony jogorvoslat biztosítását.

A képzés célja

A képzés célja megismertetni a résztvevőket az LMBT csoport főbb jellemzőivel; érzékenyítené őket az LMBT emberekkel szembeni előítéletek és diszkrimináció felismerésére; az egyenlő bánásmód követelményének rendőrségi eljárás során történő alkalmazására; valamint átadni a gyűlölet-bűncselekményekkel (közösség tagja elleni erőszak, közösség elleni izgatás) szembeni hatékony fellépéshez szükséges jogi és gyakorlati ismereteket; kialakítani az áldozatokat segítő, támogató rendőri hozzáállást.

A képzés módszere

A kétnapos (2x8 órás) tréning előadások, irányított beszélgetések és gyakorlatok révén csökkenti az LMBT emberekkel kapcsolatos információhiányt és ebből származó előítéleteket, illetve felkészíti a résztvevőket az LMBT embereket érő gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépésre. A képzés négy modulból áll, ezek:

I. Előítéletek és az LMBT közösség: a szexuális irányultság és nemi identitás fogalma; az LMBT közösség társadalmi jellemzői; az LMBT emberekkel szembeni előítéletek, intézményi homofóbia.

II. Egyenlő bánásmód a büntetőeljárásban: az egyenlő bánásmód fogalma és jogszabályi háttere; LMBT emberek a rendőrségi eljárásban (szóhasználat,  motozás, fogvatartás, nyomozás); az LMBT személyek mint sértetti csoport.

III. Gyűlölet-bűncselekmények jelentősége: a gyűlölet-bűncselekmények meghatározása, jelentősége; a gyűlölet-bűncselekmények hatása az áldozatra; gyűlöletcsoportok és elkövetői profilok.

IV. Gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés: a közösség tagja elleni erőszak és a közösség elleni izgatás fogalma, elhatárolása más tényállásoktól; gyűlölet-bűncselekmények indikátorai; áldozatvédelem; adatgyűjtés és adatvédelem. 

Témák