Bring-In: Szakmai kapacitásépítés interszex személyekről | Háttér Társaság

Bring-In: Szakmai kapacitásépítés interszex személyekről

Kulcsszavak: 
interszexek
Bring In

2020 márciusa és 2022 februárja között a Háttér Társaság a PANTEION (Görögország), a Symplexis (Görögország), a Bilitis (Bulgária), a RJ4All (Egyesült Királyság) és a Iotam Internet of Things Applications and Multi Layer Development Ltd. (ITML) (Ciprus) szervezetekkel együttműködésben valósított meg Bring-In: Szakmai kapacitás kiépítése az interszex személyek hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelemhez és szükségleteik magasabb fokú kielégítéséhez címmel tudatosságnövelő és a szociális és egészségügyi szakembereket érzékenyítő és oktató projektet. 

A projekt célja a szakmai kapacitás kiépítése az interszex személyek hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelemhez és szükségleteik  magasabb fokú kielégítéséhez volt. A projekt elősegítette az interszex személyek egyenlőségének kialakítását azáltal, hogy a szociális és egészségügyi szakembereket oktatta az interszex emberekkel szembeni megkülönböztetés felismerésére, megelőzésére és leküzdésére, miközben felhívta a nyilvánosság figyelmét és támogatta a jogsértésekkel szembeni fellépést. 

A projekt keretében az alábbi tevékenységeket valósíttuk meg: 

  • helyzetelemző és szükségletfelmérő kutatás,
  • online oktatási anyagok kidolgozása, 
  • kapacitásépítő program kidolgozása és végrehajtása, amelynek célja az interszex megkülönböztetés megelőzése és leküzdése a szociális és egészségügyi ágazatban,
  • társadalmi tudatosságnövelő kampány folytatása,
  • célzott érdekképviseleti találkozók megszervezése helyi, nemzeti és uniós szintű döntéshozókkal.

A projekt magyarországi megvalósítását az Európai Bizottság Jogok, egyenlőség és polgárság programja 29 858 euróval támogatja.

Témák