Common Point - Közös Pont | Háttér Társaság

Common Point - Közös Pont

Common Point logo

2019 októbere és 2021 szeptembere között Common Point - Közös Pont - Innovatív megközelítések a lelki egészséggel foglalkozó szakemberek képzésében az LMBTQI emberek minőségi támogatásához címmel képzési, fejlesztési és tudatosságnövelő projektet valósítunk meg.

Célok: 

 • az olyan lelki egészség terén működő szolgáltatók számának növelése, akik tekintettel vannak az LMBTQI emberek szükségleteire; ezáltal az LMBTQI emberek társadalmi befogadásának elősegítése
 • a szakemberek (iskolapszichológusok, lelkisegély szolgálatok operátorai, klinikai szakpszichológusok, szociális munkások, munkahelyi tanácsadók) az LMBTQI emberek szükségleteivel kapcsolatos tudásának, készségeinek és kulturális hozzáértésének növelése 
 • innovatív képzési eszközök, módszertan fejlesztése, online tanulási felület létrehozása
 • jó gyakorlatok kölcsönös megosztása más LMBTQI szervezetekkel
 • együttműködés elősegítése a civil szervezetek, oktatási, egészségügyi és gyermekvédelmi intézmények és szakmai szervezetek között

Tevékenységek: 

 • kétnapos képzés fejlesztése mentális egészséggel foglalkozó szakemberek számára
 • pilot képzés szakemberek számára
 • trénereknek szóló kézikönyv készítése a képzési anyagról és használatáról
 • 16 órás online képzés fejlesztése szakembereknek számára
 • online képzési platform létrehozása
 • trénerképző képzés tartása képzőknek és az online képzés mentorainak
 • nemzeti konferenciák a képzési program népszerűsítésére

Projektpartnerek: 

A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásával valósul meg, az elnyert támogatás összege 175 220 EUR, amelyből egyesületünkre 63 115 EUR támogatás jut.

   

Témák