Kelet-nyugati szivárvány hidak | Háttér Társaság

Kelet-nyugati szivárvány hidak

A projekt háttere

A Visegrádi Együttműködés (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) és a keleti partnerség országainak (Azerbajdzsán,  Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Ukrajna) civil szervezetei hasonló kihívásokkal néznek szembe mind az országok helyzete, mind pedig a szervezetek erőforrásai tekintetében. A konzervatív ellencsapás, a finanszírozási források eltűnése és a jobboldali erők felemelkedése gyors és hathatós választ követel. A Kelet-nyugati szivárvány hidak (East West Rainbow Bridges) projekt célja, hogy megbirkózzon ezekkel a kihívásokkal szakértők bevonása, kapcsolatépítés és készségorientált, hosszútávú képzések segítségével.

A projekt céljai

A projekt célja, hogy építse és erősítse az LMBT+ szervezetek kapacitásait a V4 és a keleti partnerség országaiban kompetencia-központú képzések és mentori program révén a közösségépítés és -szervezés, a kampányolás, az oktatáson keresztüli aktivizmus, és a nonprofit menedzsment területén, illetve kapcsolatépítés révén a V4 és a keleti partnerség országai között.

A projekt célja, hogy fejlessze az LMBT+ szervezetek számára hasznos kompetenciákat (és készségeket) az alábbi területeken:

  • közösségépítés és szervezés: annak megértése, hogy az összefogás révén az emberek hatással lehetnek környezetükre, az emberek összefogásának, a közösségek építésének és a társadalmi tőke hasznosításának módszerei;
  • finanszírozás: pályázatírási készségek fejlesztése, a nem pályázati jellegű / egyéni adománygyűjtés módszerei, és az ezt segítő eszközök;
  • kampányolás: nyilvános kampányok tervezése, végrehajtása és értékelése;
  • oktatáson keresztüli aktivizmus: LMBT-ügyekhez kapcsolódó oktatási tevékenységek formális és informális környezetben;
  • nonprofit menedzsment: stratégiai tervezés, működési irányítás

A projekt célja továbbá, hogy létrehozza az egykori keleti blokk LMBT-szervezeteinek hálózatát, és feltárja a jövőbeli együttműködés lehetőségeit (pl. az Erasmus+ program keretein belül).

Magyarországi fókusz

A projekt hazai fókuszában a roma LMBTQI emberek önszerveződésének segítése áll.

A projekt honlapja: www.ewrb.org

 

A projektet a Visegrádi Alap és a Holland Királyság Külügyminisztériuma támogatja. 

Visegrádi Alap Holland Kormány

Témák