Q-Learning | Háttér Társaság

Q-Learning

Q-Learning

Az LMBTQI emberek által elszenvedett diszkrimináció foka a mai napig magas. A szándékos lealacsonyító megnyilvánulások mellett az emberekből gyakran hiányzik a nyitottság, megfelelő tudás és a lehetőség, hogy jobban megismerjék az LMBTQI embereket, ezáltal leküzdjék előítéleteiket velük szemben. A sokszínűség és befogadás érdekében sürgősen fel kell hívni a figyelmet a hátrányos megkülönböztetésre és egyéb nehézségekre; ehhez szakszerű tájékoztatásra, oktatásra és saját előítéleteink tudatosítására van szükség. A “Q-learning” projektben azért dolgozunk, hogy ez a pozitív folyamat megvalósuljon.

Az érintettekkel (LMBTIQ emberekkel), valamint szakértőkkel együttműködve workshopokat fejlesztünk az alábbi két csoport számára: egyrészt azoknak, akik hivatásukból kifolyólag találkoznak az érintett csoport tagjaival - ideértve elsődlegesen a segítő szakmákban dolgozókat. Másrészről olyan emberekhez szeretnénk eljuttatni a LMBTQI emberek elfogadásának üzenetét, akik mindennapjaikban nem találkoznak, vagy nincs tudomásuk róla, hogy érintkeznek a csoport tagjaival. A projekt 2022. decemberétől 2024 májusáig tart. 

Célok:

  • Tudatosság növelése, figyelem felhívása a queer embereket érő hátrányokra és diszkriminációra
  • Terepen kipróbált gyakorlatok bemutatása egy kézikönyvben: mindemellett további információ nyújtása a tervezéshez, megvalósításhoz, illetve figyelemfelhívás a lehetséges akadályokra, amelyekkel a trénerek szembesülhetnek, akik társadalmi tudatosság növelő foglalkozásokat tartanak queer témakörben.
  • A képzéssel foglalkozó szakemberek felkészítése gyors és releváns “bemutató-gyakorlatokkal”, melyeket a későbbiek folyamán könnyen beilleszthetnek a gyakorlati munkájukba és segíthetik a queer emberek elfogadását, pl. emberi jogok ismerete.

 Tervezett eredmények:

  • A queer emberekkel foglalkozó szervezetek számára elérhető lesz egy kézikönyv, amely abban nyújt nekik segítséget, hogyan tartsanak workshopokat az érintettek számára.
  • Rendelkezésre fognak állni “bemutató-gyakorlatok”, melyeket oktatók és tanárok használhatnak az óráikon, hogy növeljék velük a társadalmi tudatosságot a tanulókban anélkül, hogy szakértői lennének a témának.
  • Végül nemzetközi “terjesztő turné” fog megvalósulni annak érdekében, hogy szakemberek tudatosságát növeljük a pszichoszociális és egyéb, egészséget érintő alapvető jogokkal kapcsolatos témákban.

Témák