2013 | Háttér Társaság

2013

Kulcsszavak: 
Háttér-díj

Háttér-díj: Dr. Takács Judit szociológus, történész

Dr. Takács JuditDr. Takács Judit az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének megbízott igazgatóhelyettese, a Kutatóközpont Életmód és Család Osztályának osztályvezetője. Magyar-történelem szakos tanár, kultúrantropológus, szociológus. Kutatási területei szerteágazóak: többek között érintik a családszociológia, a kisebbségszociológia, a diszkrimináció, a társadalmi nemi szerepek és az esélyegyenlőség területét.

Az elmúlt 20 évben tudományos munkássága fókuszába kerültek olyan, a hazai társadalomtudományok által korábban figyelmen kívül hagyott kutatási területek, mint az LMBTQI emberek helyzete vagy a HIV/AIDS témaköre. Közel 150 tanulmánya jelent meg különböző hazai és nemzetközi folyóiratokban, tanulmánykötetekben.

Díjazottunk azonban nemcsak a tudományos munkásságával tett sokat a magyarországi LMBTQI emberek helyzetének előmozdításáért. Egyesületünk alapítása óta aktívan részt vesz annak tevékenységében, 1997 és 2008 között a Budapest Pride egyik szervezője volt, 2001-től 2008-ig a Lambda Budapest Meleg Baráti Társaságot képviselte a Szivárvány Misszió Alapítvány kuratóriumában.

Témák