Befogadó Terek: Az LMBTQI munkavállalók helyzete Magyarországon | Háttér Társaság

Befogadó Terek: Az LMBTQI munkavállalók helyzete Magyarországon

Befogadó Terek: Az LMBTQI munkavállalók helyzete Magyarországon

2022 februárjában az Amnesty International, a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szivárvány Misszió Alapítvány kétéves projektet indított, melynek célja, hogy csökkentse az LMBTQI emberek elleni zaklatásokat, a hozzájuk való negatív vagy ellenséges hozzáállást, és a diszkriminációt a magyarországi iskolákban és munkahelyeken. A projektet az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programja támogatja, keretében a jelen kiadványban elemzett kutatáson túl  módszertani segédanyagokat és iskoláknak szánt útmutatót dolgozunk ki, tanároknak nyújtunk képzéseket, iskolai és munkahelyi befogadást elősegítő foglalkozásokat, workshopokat valósítunk meg, e-learning tananyagokat fejlesztünk, majd egy zárókonferencián értékeljük a kétéves projekt eredményeit és tapasztalatait.

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény ugyan tiltja a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetést és zaklatást a foglalkoztatás területén, de csak nagyon kevés ilyen ügy jut el a hatóságok elé. A nem jogi elismerésének tilalma megnehezíti a transznemű emberek munkaerőpiaci integrációját. Az állami közpolitikák nem tekintik az LMBTQI személyeket a foglalkoztatáspolitika célcsoportjának, az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetésével a jogvédelem szintje csökkent. Léteznek ugyan civil és vállalati kezdeményezések az LMBTQI emberek munkahelyi befogadásának elősegítésére, de ezek csak kevés, elsősorban multinacionális munkáltatóhoz jutnak el. 

Közösség mintán alapuló internetes kutatásunkban összesen 936 LMBTQI kitöltő vett részt.

Témák