Eredmények | Háttér Társaság

Eredmények

A kutatás eredményeit az alábbi fórumokon ismertettük.

Tanult Tehetetlenség - Nem formális tanulással az inklúzióért konferencia
Budapest, 2017. szeptember 26.

Háttér Klub
2019. március 18.

The Future of Education: XVII World Congress of Comparative Education Societies
Cancún, Mexikó, 2019. május 22.

Támogató barátok, tehetetlen intézmények: Az LMBTQI diákok iskolai tapasztalatai Magyarországon az Országos Iskolai Környezet Kutatás alapján
A kutatás magyar nyelvű összefoglalója

Supportive friends, unprepared Institutions: The experience of LGBTQI students in Hungarian schools based on the National School Climate Survey
A kutatás angol nyelvű összefoglalója

Témák