Módszertan és kérdőív | Háttér Társaság

Módszertan és kérdőív

Módszertan

A kutatás célcsoportja a 13-20 év közötti, a 2016-2017-es tanévben köznevelési intézményben tanuló, szexuális vagy nemi kisebbségekhez tartozó fiatalok voltak. A kutatás egy klasszikus közösségi minta felhasználásával készült, amely magas elemszáma ellenére sem rendelkezik egy statisztikailag reprezentatív minta érvényesítő erejével. A válaszadók toborzása elsősorban a közösségi médian keresztül zajlott: LMBTQI témájú oldalak, csoportok, illetve fizetett hirdetések révén. Az adatfelvétel 2017. június 23. és szeptember 15.  között zajlott: önkitöltős internetes kérdőív formájában. A mintába csak a kérdőív végén található, demográfiai adatokat is kitöltő válaszadók kerültek.

Kérdőív

A kérdőív az amerikai Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN) közel két évtizede használt kérdőívének a magyarországi helyzetre adaptált változata volt. A kérdőív részletes kérdéseket tartalmazott az LMBTQI és más kisebbségi csoportokhoz tartozó fiatalokat az iskolában érő verbális és fizikai agresszióról, hátrányos megkülönböztetésről; az LMBTQI diákok számára elérhető támogatásról; a válaszadók mentális egészségéről, iskolai telejesítményéről és továbbtanulási terveiről. 

Témák