Érdekérvényesítés | Háttér Társaság

Érdekérvényesítés

Kulcsszavak: 
lobbizás

Egyesületünk kezdetektől fogva, de különösen Jogi Programunk 2000-es indulása óta kiáll az LMBTQI közösség emberi jogainak érvényesülése mellett. Rendszeresen részt veszünk az LMBTQI emberek alapvető jogait érintő jogszabályok véleményezésében, jogalkotási és közpolitikai javaslatok kidolgozásában. Felszólalunk a homofób és transzfób megnyilvánulások, jogsértések ellen. Részt veszünk az állami és önkormányzati konzultatív fórumokon (Emberi Jogi Kerekasztal LMBT Emberek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportja, Igazságügyi Minisztérium Családjogi Civil Munkacsoportja, Esélyteremtő Budapest Civil Munkacsoport, Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum). Rendszeresen készítünk árnyékjelentéseket a különböző nemzetközi szervezetek részére az LMBTQI emberek alapvető jogainak hazai érvényesülése kapcsán, és veszünk részt személyes, illetve online találkozókon a nemzetközi szervezetek és a  nagykövetségek képviselőivel. 

Fellépésünknek jelentős szerepe volt az egyenlő bánásmódról szóló és a bejegyzett élettársi szóló törvények elfogadásában, valamint hogy a Büntető Törvénykönyv nevesítetten büntesse a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményeket és gyűlöletbeszédet. A gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépés megerősítése érdekében sikeresen küzdöttünk a különleges bánásmódot igénylő sértettek fogalmának bevezetéséért a büntetőeljárásról szóló törvényben; hogy a rendőrség és az ügyészség gyűlölet-bűncselekmények kezelésére vonatkozó utasítást, illetve körlevelet fogadjon el; és hogy megfelelő legyen a gyűlölet-bűncselekményekkel és a párkapcsolati erőszakkal kapcsolatos bűnügyi statisztikai adatgyűjtés. Egyesületünk fellépése nyomán kezelik nemi identitásuknak megfelelően a transznemű menedékkérőket a vonatkozó kormányrendeletek. 

Továbbra is elszántan küzdünk azért, hogy a jogszabályok lehetővé tegyék a házasságot az azonos nemű párok számára, hogy az azonos nemű párok ne szenvedjenek hátrány a gyermekvállalás területén, így közösen gyermeket fogadhassanak örökbe és részt vehessenek mesterséges megtermékenyítésben, hogy a transznemű és interszex emberek nemüket jogilag is elismertethessék és teljes TB-támogatás mellett vehessenek igénybe nemi megerősítő beavatkozásokat. Küzdünk az kiskorúak LMBTQI tartalmakhoz való hozzáférését korlátozó propagandatörvény ellen, szeretnénk elérni, hogy az iskolában a diákok tényszerű, az LMBTQI emberek elfogadását segítő módon találkozzanak a szexuális irányultság és a nemi identitás témájával. Küzdünk a HIV-vel élők magas szintű, emberi jogaikat tiszteletben tartó ellátásáért, a szexuális irányultság és nemi identitás megváltoztatását ígérő káros "terápiák" ellen.

Szeretnénk elérni, hogy az állam és a közszolgáltatók aktív lépésekkel segítsék a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetés visszaszorítását az élet minden területén, így a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás, a sport és az áruk forgalma és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén is.

Témák