Bevándorlás, menekültek | Háttér Társaság

Bevándorlás, menekültek

Kulcsszavak: 
bevándorlás, menekültek

Fontos célkitűzésünk, hogy az idegenrendészeti szabályok elismerjék az azonos nemű párok alkotta családokat, és a szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló üldöztetés áldozatait az állam ismerje el menekültként.

2006-ban Jogsegélyszolgálatunk elérte, hogy az élettársak, így az azonos nemű élettársak is biztosíthassák párjuknak az idegenrendészeti jogszabályokban előírt lakhatást és megélhetést. Ennek a jogi eljárásnak is szerepe volt abban, hogy a 2007-ben hatályba lépett új idegenrendészeti törvények a magyar és EU-s állampolgárok élettársai számára is lehetővé tették a családtagként történő elismerést. A helyzet végleges megoldását a bejegyzett élettársi kapcsolat 2009-es bevezetése hozta el, amely a házastársakra vonatkozó szabályok alkalmazását írja elő az élet legtöbb területén, így a bevándorlás során is.

2010 októberében véleményeztük az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1320. számú törvényjavaslatot, amelyben javaslatot tettünk rá, hogy a menedékjogról szóló törvény nevesítse a nemi identitás szerinti üldöztetést, az idegenrendészeti törvények „családtag” fogalma a házastárs és a bejegyzett élettárs mellett következetesen vonatkozzanak az élettársra is, és a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét az idegenrendészeti törvényeken megfelelően vezessék át. 2011-ben véleményt készítettünk az idegenrendészeti törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról, és felhívtuk a figyelmet a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó tervezett szabályok következetlenségére.

2014-ben a Magyar LMBT Szövetség keretében részletes véleményt készítettünk a menekültügyi és migrációs törvények módosításának tervezetéről, és elértük, hogy a következő társadalmi vitára bocsátott tervezetben már a nemi identitás is nevesített üldöztetési ok legyen. Sajnos a törvényjavaslat elfogadását a 2015-ös migrációs válság és a kormány menekültellenes gyűlöletkampánya elsodorta, a javaslatot nem nyújtották be az Országgyűlésnek.

2019-ben egy átfogó reform keretében az idegenrendészeti törvények bejegyzett élettársakra vonatkozó szabályai is változtak, de elértük, hogy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal állásfoglalást adjon ki róla, hogy a változás a bejegyzett élettársak családtagként történő elismerését nem befolyásolja, továbbra is a házastársakkal azonos elbírálás illeti meg őket. A változás ugyanakkor hátrányosan érintette a magyar állampolgárok be nem jegyzett élettársait, akik ezután már nem jogosultak családtagként tartózkodni, míg az EU-s állampolgárok élettársai erre továbbra is jogosultak. A magyar állam tehát saját állampolgárait hozza hátrányosabb helyzetbe, amely ellen több fórumon felszólaltunk. 

A bevándorlás kapcsán is problémát jelent, hogy a külföldön kötött házasságokat a magyar hatóságok jelenleg nem ismerik el még bejegyzett élettársi kapcsolatként sem, ezért a családtagként történő tartózkodáshoz a szertartást Magyarország meg kell ismételni. Ennek elkerülése érdekében 2017-ben az új nemzetközi magánjogi törvény vitája során a Magyar LMBT Szövetségen keresztül felléptünk a házasság bejegyzett élettársi kapcsolatként történő elismerését kimondó szabályok beépítése érdekében. Mivel javaslatunkat elutasították, az Európai Bizottsághoz fordultunk az EU-s jognak ellentmondó hazai gyakorlat miatt. 

2012 óta tagjai vagyunk a Kormány által létrehozott Emberi Jogi Kerekasztal Menekültügyért és Migrációért Felelős Tematikus Munkacsoportjának, ennek keretében elértük, hogy a menekültügyi eljárás során a transznemű emberek nemi identitását elismerjék az elhelyezés, illetve a tolmácsok és ügyintézők nemének eldöntése során. 2020-ban kezdeményezésünkre a Munkacsoport részletesen tárgyalta a HIV-vel élő külföldiek hazai helyzetét. 

Jogsegélyszolgálatunk rendszeresen ad tanácsot bevándorlási kérdésekben azonos nemű pároknak; több párt képviselünk jelenleg is hazai és nemzetközi jogi eljárásokban házasságuk elismerése kapcsán. 

Töbször tartottunk már képzést menekültügyi területen dolgozó ügyvédek, rendőrök, szociális munkások számára az LMBTQI menedékkérők sajátos szükségleteiről.

Témák