Gyűlölet-bűncselekmények, gyűlöletbeszéd | Háttér Társaság

Gyűlölet-bűncselekmények, gyűlöletbeszéd

Egyesületünk a kezdetektől fogva kiáll az LMBTQI közösséget érő gyűlöletkeltő megnyilvánulások és erőszakos támadások elleni hatékony állami fellépés kereteinek megteremtése mellett.

A homofób és transzfób indítékból elkövetett erőszakos támadások a Budapest Pride rendezvények 2007-es megtámadása kapcsán került lobbizási tevékenységünk fókuszába. Más LMBTQI és emberi jogi szervezetekkel összefogásban 2007-ben és 2008-ban is sajtóközleményt adtunk ki, hogy Büntető Törvénykönyvben szereplő nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak tényállását a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti csoportokra is terjesszék ki. Miután a Kormány 2008-ban elköteleződött a változtatás mellett, részletes írásbeli véleményt nyújtottunk be az elkészült tervezethez, amelyben a tényállás kiterjesztése mellett a szexuális irányultság és nemi identitás nevesítésére tettünk javaslatot. Bár ezen javaslatunk nem került figyelembe vételre, a törvényjavaslatot beterjesztő Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára megkeresésünkre küldött levelében megerősítette, hogy a törvénymódosítás során a törvénybe bekerült "lakosság egyes csoportjai" fordulat a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti csoportokra is kiterjed.

Az új Büntető Törvénykönyv előkészítése során ismét síkra szálltunk a homofós és transzfób gyűlölet-bűncselekmények elleni szabályozás megerősítéséért. Négy másik emberi jogi szervezettel 2012 januárjában háttértanulmányt készítettünk a legfontosabb jogszabályi és jogalkalmazási problémákról, amelynek főbb megállapításait eljutattuk a törvényjavaslat előkészítéséért felelős Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak. A civil koalíció keretében személyes egyeztetésen vettünk részt a Minisztériumban, a közzétett törvénytervezethez 2012 márciusában írásbeli véleményt készítettünk, a Minisztérium által elutasított javaslataink kapcsán sajtóközleményt adtunk ki, résztvettünk a törvényjavaslat bizottsági vitájában, és személyes találkozón fejtettük ki véleményünket a demokratikus parlamenti pártok frakciói számára. A számos elemből álló javaslatcsomagunkból végül három pont elfogadásra került, közülük a legfontosabb, hogy a 2013 júliusában hatályba lépett új Btk. már nevesítve bünteti a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti gyűlöletbeszédet és gyűlölet-bűncselekményeket.

A jogalkotási munka mellett számos más módon is fellépünk a gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekményekre adott állami válasz hatékonyabbá tétele érdekében. Kezdeményező szerepet töltöttünk be a témával foglalkozó civil szervezetek állandó esetmegbeszélő és koordináló munkacsoportjának létrehozásában, képzéseket tartunk rendőrök számára, kutatásokat végzünk a problémakör minél pontosabb feltárása érdekében. Rendszeresen veszünk részt a témával foglalkozó hazai és nemzetközi rendezvényeken. Jogsegélyszolgálatunk keretében ingyenes jogi segítséget nyújtunk a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak. Rendszeresen készítünk jelentéseket (2010, 2011, 2012) a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos hazai helyzetről az EBESZ számára, és adatokat osztunk meg az Athéna Intézet gyűlöletbűncselekmény-adatbázisával.

2012 szeptemberében indult projektünk keretében a NEKI-vel és a Helsinki Bizottsággal együtt egy gyűlölet-bűncselekmények elleni nemzeti stratégia és akcióterv elfogadásáért lobbizunk.

Témák