Nemzeti gyűlölet-bűncselekmény stratégia | Háttér Társaság

Nemzeti gyűlölet-bűncselekmény stratégia

A projekt címe: 

Nemzeti stratégia és akcióterv a gyűlölet-bűncselekmények ellen

A projekt célja:

Magyarországon az elmúlt években drasztikusan megnőtt a gyűlölet-bűncselekmények száma. Ez a legsúlyosabban a nemzeti és etnikai kisebbségeket – főleg a romákat –, a szexuális kisebbségeket, valamint a Magyarországra érkező bevándorlókat és menekülteket érinti. A helyzetet rontja, hogy a létező jogszabályokat a magyar igazságszolgáltatás és bűnüldözés szervei nem minden esetben alkalmazzák megfelelően a gyakorlatban. A projekt célja, hogy egy nemzeti stratégia és akcióterv kidolgozásával járuljunk hozzá a jelenlegi jogi és gyakorlati hiányosságok csökkenséhez.

Tervezett tevékenységek:

A projekt során egy gyűlölet-bűncselekmények elleni nemzeti stratégia és akcióterv előkészítését és kidolgozását végezzük el. Ennek érdekében:

  • nyílt fórumokat szervezünk az érintett csoportok körében a tapasztalatok és javaslatok összegyűjtésére;
  • interjúkat készítünk a releváns kormányzati szereplőkkel a lehetőségek és akadályok megismerésére;
  • összefoglaló tanulmányt készítünk a gyűlölet-bűncselekmények elleni állami fellépés hiányosságairól;
  • munkacsoportot hozunk lére civil és állami szereplőkkel egy nemzeti stratégia és akcióterv kidolgozására.

A projekt időtartama: 2012. szeptember 1. - 2013. október 31.

Partnerek: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, Magyyar Helsinki Bizottság

Támogató: CEE TRUST

Támogatás összege: € 65.000 USD

Témák